Vakanın ilk müracaatı 16/01/2010
Kapanışta mesafe olmadığı için köprü yapılamıyor.

a


a

a
Yüksekliğini soğuk akrilik ile artırıp azaltabileceğimiz bir metal döküm kuron :
a

a

Koleden siman ile yapıştırılıp oklüzalden akrilik ile yüksekliği ayarlandı  
Kanin kesici grubunda 2-3 mm boşluk oluşturuldu.   21/01/2010


a

a


15/03/2010 tarihinde alt çene eklemi döndüğü yerden orjinal durumuna yaklaştı, kapanıştaki mesafe azaldı.

a
Ayni tarihte sağ taraf temas etmeye başladı
a


22/03/2010 tarihinde büyük azıdaki mesafenin köprü yapmak için  ne kadar uygun olduğuna ve birinci küçük azının temas ettiğine dikkat ediniz.
Sağ taraf zaten temas halinde olmaya devam ediyordu.


a

01/04/2010 tarihinde bu boşluğa rahat bir şekilde köprü yapıldı ve simante edildi.a

a

a