SONUNCU DİŞTE KAPANIŞ YÜKSELTMEK

Vaka sunumu
Buradaki bilgiler diş hekimlerine mesleki paylaşım içindir.
Dr. Murat Aydın
kapanış yükseltmek
Vaka Vakavaka

~1 aydan beri (solda),  bir başka vaka ~1 aydan beri (ortada), ~2.5 aydan beri (sağda) düşen köprüsü olmadan  beklemiştir. Oklüzal mesafe kaybolmuşturHer üç vakada da eski köprüsünü kaybeden hasta yenisini yaptırmak için müracaat etmiştir.
Yaklaşık 1 ay kadar dişsiz kalmıştır. Sağdaki vaka 2.5 ay dişsiz kalmıştır.
Dikey boyuttaki azalma kesilen dişlerin uzamasından çok, eklemdeki yeni duruma adaptasyon sebebiyle meydana gelmiştir.
Önceden kesilmiş dişlerin yeniden kesilmesinin tutuculuğu olumsuz etkileyeceği açıktır.
Dikey yönde mesafe temin edilemezse buraya köprü yapılaması zordur.

Yeni duruma adapte olarak (yani dönerek) sonuncu dişteki dikey yakınlaşmayı sağlayan eklemi tekrar eski haline getirmek amacı ile onu bulunduğu yerde dönmeye zorlayan ve dereceli olarak yükseltilebilen bir geçici kurona ihtiyaç duyulmuşur.Kuron
Gerektiğinde soğuk akrilik ilavesi ile yükseltilebilecek böyle bir kuron hazırlandı.

Yapıştırıldı. Oklüzaline ince bir tabaka akrilik yerleştirildi. Akrilik ağızda cilalandı.

Uygun aralıklarla (ayda ~1 defa) oklüzale soğuk aril ilavesi yapılarak kapanış giderek yükseltildi.

Dişin periodontal sağlığı izlendi gerek duyulursa kuron çıkarıldı tedavi sonlandırıldı.

Aylar içerisinde  önceden mevcut olduğunu kesin olarak bildiğimiz oklüzal mesafe yeniden oluştu.

Burada kazanılan mesafe, dişin gömülmesi ile veya diğer dişlerin uzaması ile değil muhtemelen eklemin dönerek eski konumuna gelmesi sebebi ile meydana gelmiş olabilir.

İleri tetkikler (mesela MR ile doğrulanması şarttır)

                 Diğer marifetlerim     Murat Aydın Diyor ki       Ana sayfa      Ziyaretçi defteri       eposta gönder

Ziyaretci sayısı:
hit counter javascript
Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.