ÖNCE AHLAK


Bir şeyin ahlağını edinmeden o şeye sahip olanlar, sahip olduklarının altında kalırlar.

Temiz ahlak

ahlak Onlar parayı kullanamazlar, para onları kullanır.
Varlık ahlakı edinmemiş insanlar parasını nereye koyacağını şaşırır, ne satın alacağını şaşırır, tek kuruşun hesabını yapar, parasını saydıkca sayar, her gün tekrar sayar, parası sahibin davranışlarını belirler, para onu esir almıştır artık. En ısrarlı pazarlığı bu insanlar yapar.

Onlar arabaya binemezler, araba onlara biner (kullanır).
Arabasının hiç bir yeri tozlansın istemez, çizilsin istemez, başkası dokunsun istemez, park edecek yer bulamaz, arabasına kıyamaz, her yerine her türlü süsleri takar, sükse yapar, arabasına kokular sürer, parfümler sıkar, aksesuarlar ile donatır, her gün veya hafta parlatır, mikrop öldürücü veya koruyucu ilaçlar sürer, cilalar yapar. Arabası kirlenmesin diye tozlu yola girmez, çukura girmez, kalabalıkta arabasını çizerler diye park etmez, güneşte bırakmaz, o arabayı kullanamaz, sanki araba onu kullanır. Eşya onun için yaratılmıştır, ama o eşyaya hizmet eder.

Bilim ahlakı edinmeden bilim sahibi olanlar bilimi kullanamazlar, bilim onları kullanır.
Bilim ahlakı edinmemiş insanlar bilgisini gizler, mezarına kadar götürür, para, imtiyaz veya kontrol amacı ile kullanır. Eğer gerekirse insanlara veya hayvanlara zarar vermekte tereddüt etmez. veya bilgiyi kendi istekleri doğrultusunda çarpıtır, içine yalan katar, bireysel temennilerini gerçekmiş gibi sunar. Yönlendirilmiş abartı ile yaşarlar. Bilim, nur'dur fakat onun kafasında bir ur olur.

Bir mesleğin ahlağını edinmeden o mesleği edinenler o mesleğin altında kalırlar.
Hekimlik ahlakı olmayan bir hekim, para için hastasının sağlığı ile oynar, sükse yapmak için yalan söyler, kendisinin bile inanmadığı sahte tedaviler yapar, para ve sükse için meslektaşlarını ezmekte tereddüt etmez, meslektaşından hasta çalar. Bir yandan meslektaşının yüzüne gülerken diğer yandan hastasına karşı meslektaşını kötüler, aşağılar, küçültür, çekiştirir. Böylece kendisini yücelttiğini zanneder. Bunlar yetkilendirilmiş cahil olarak karşımıza çıkarlar.

Siyaset ahlağını edinmeden siyasete atılanlar insanlara zarar verirler.
Dik durmasını bilmeyen ve dünyaya eğri bakan bir insanın dünyayı düzeltmesi felaket ile sonuçlanır.


Marifetlerim Murat Aydın Diyor ki Ana sayfa eposta gönder
Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999

Ana sayfa