Diş Hekimleri için
Pratik bilgiler

Bunları bilmiyor muydunuz

Bunları bilmiyor muydunuz

Bu eserin tanıtım sayfası için tıklayınız


Ana sayfaBir sonraki baskıda yer alması planlanan konu başlıkları:


Her mobil dişe kuronlanmadan önce kanal tedavisi yapılmalıdır
Alveol kaybı Progresif seyreder. Her alveol kaybı vakasında yeteri kadar beklenirse, bir süre sonra retrograd pulpit oluşur. Eğer siz hazırlıksız yakalanıp kanal tedavisi yapmadan kuron yaptıysanız hem kuronu sökmek zorunda kalırsınız hem hastanın gözünde prestijiniz azalır.

Kablo içerden koparsa nasıl bulunur
Bir cihazın kablosu genellikle kıvrım yerinden kopar. İçerde meydana gelen kopuğu dışardan tespit etmek için röntgenini çekiniz. Şekilde kopuk bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Kablonun röntgenini çekmek   Kablonun röntgeni    


Sağıklı bireylerin arayüz fırçası ve kürdan kullanmasını doğru bulmuyorum.
Hastalarımıza diş ipi önermeyi anlamak mümkündür. Fakat arayüz fırçası ve kürdanın sürekli kullanmayı önermenin dişlerin aralanmasına ve papil ezilmesine sebep olacağı bellidir.
Resimde görüldüğü gibi en incesi 0.4 mm olan bir cisim iki dişin arasına yıllarca sokulursa orası muhtemelen açılacaktır. İnterdental kemik geri çekilecek, papil atrofiye olacaktır. Ki bunu klinikte görüyoruz.
Papil çekilip dişler aralandığı için ara yüz fırçası ve kürdan verilmiyor. Belkide ara yüz fırçası ve kürdan verildiği için dişler aralanıyor ve papil çekiliyor. Bunların kullanımının ortodontik tellerin arası ve köprülerin altının temizliği ile sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum.
  Ara yüz fırçası    
Ultrasonik titreşimler diş hekimliğinde nerelerde kullanılır
Bu tür titreşimler yoğunluğu birbirinden farklı olan tabakaları birbirinden kopartmak için kullanılır.
- Diş taşını dişten kopartmak için
- Böbrek taşını sıkıştığı ureterden kopartmak için,
- Pas-oksit tabakasını metalden kopartmak için ,
- Smir tabakasını kanal duvarından kopartmak,
- Simanı dişten/kurondan kopartmak için
kullanılır.
. Ultrasonik diş temizleyiciler bu sebeple implantı yerinden gevşetirler.
El aletlerinin ultrasonik temizliğini yapan su havuzu en verimli nasıl kullanılır
Ultrasonik temizleyicilerin etkinliği sıcaklık, süre, yüzey gerilim ve şiddet ile doğru orantılıdır.
- Ayarlanabiliyorsa cihazın şiddetini artırın,
- süresini uzatın,
- sıcak su kullanın
- Bulaşık deterjanı damlatın

Farklı metalden yapılmış kanal aletleri birbirine temas ederse korozyonolur mu?

Farklı iki metal birbirilerine temas ederlerse aralarında pil oluşur. Kimi kaynaklar buna galvanik akım adını veriyor. Kimi kaynaklar elektrokorozyon adını veriyor. . Altın bir yüzük ile platin yüzük veya gümüş yüzük aynı çekmecede birbirlerine temas ederek bir süre bırakılırsa hepsinin yüzeylerinde minicik çukurcuklar açıldığını, yüzeyin pürüzlendiğini görürsünüz. Olay şu şekilde gerçekleşir. . Metallerin elektronegatiflikleri bulunur, her metalin kendi elektrik yükü bulunur. Şu anda aklıma gelen gümüşün +222 mV olduğudur. Buna benzer olarak her metalin yükü farklıdır. Birbirlerine temas ettikleri zaman diferansiyel voltaj kadarı birbirlerine doğru akarak sıfırlanmaya çalışırlar. Bu elektron transferi yüzeydeki metal atomlarında kayıplara yol açar. Zaman içinde yüzeyde gözle görünen bozulmalar başlar. . Fakat birbirinin aynısı 2 metalde elektronegativite eş olduğu için diferansiyel voltaj (dV) sıfırdır ve akım akmaz. Yüzey koroze olmaz. Kanal aletelri aynı metalden yapıldıysa birbirlerine temaslşarında sorun olmaz. . Ayrıca eğer benim gibi kanal aletlerinidisinfektan solusyon içinde bekletiyorsanız farklı metaller bile olsa, temas etmelerinde sorun olmayyacaktır. Çünkü disinfektan su üzerinden devre tamamlanacak ve dV küçülecektir.


Hiç şikayeti olmayan bir dişin dentin dolgusundan sonra şikayetleri olmaya başladıysa
sebebinin şunlar olabildiğini görüyorum

1- Önce asit sonra pulpa koruması yapılmış ise

2- Pulpa ve canlı dentin kaide ile tam olarak örtülmemiş çıplak kalmışsa

3- böylece Canlı dokuya asit bond kompozit temas ediyorsa

4- Dolgu yüksek veya ara yüze taşkın ise

5- Airotorun suyu az, ışığın gücü yüksek ise

6- Ardışık olarak bir kaç defa veya uzun süre kullanıldıysa vitalometre pulpa hasarı yaratabiliyor . Antiseptik kullanılmasının olaya yakından ilişkisi bulunmayabilir. Hatta tahriş yaratıp şikayetleri artırabilir. Dolgu, kaide, bond markalarının bir önemi yok bence. Geçer diye bekleyip kendimizi kandırmamak, oyalanmamak, mesai ve güven kaybetmemek gerekir. Çünkü ağrı geçerse pulpa öldü anlamına gelebilir. Ölü pulpa uzun vadede mutsuzluk getirir. Böyle post-op ağrı başladıysa kolları sıvayıp kanal tedavisine girişmek uzun vade başarı için gereklidir.


Simantasyondan önce disinfektan sürelim mi?
Simantasyondan önce Aşırı tedbir ile olayı abartıp, canlı çıplak dentini disinfektan ile silmek pulpayı tahriş edip sessizce ölmesine sebep olabilir. Haftalar sonra apikalden apseleşmeye başlayabilir.


Hastaya kendi ağzındaki çalışmamız hakkında bilgi vermeli miyiz
Bu iş bebeğe mama vermek gibidir. Ağlamadan verilmez. Ağladıkça mutlaka verilmelidir. Susunca durulur. Devam edilmez. Susmadan kesilmez. Metilen mavisi hazırlamak
Çürük bulmak, kanal ağzı bulmak, dişte çatlak aramak, plak göstermek gibi sebeplerle metilen mavisi solüsyonu ağızda boya olarak kullanılmaktadır. Bu amaç ile akvaryum malzemesi satanlardan veya ilaç firmalarından %1 lik metilen mavisi satın alabiliriz. Daha sonra bunu arzu ettiğimiz kadar sulandırabiliriz. En az 10 katı sulandırmak uygun olur. Daha sonra pamuk ile dişe sürülür beklenir ve hasta ağzını yıkadınktan sonra dişin yüzeyi incelenir. Diş beyazlatma işlemi bence bir ölü doğumdur. İlk çıktığı günden beri herkes hiç bir işe yaramadığını biliyor ama kimse bunu dile getirmiyor. Ne doğru dürüst bir renk açılması oluyor ne de ertesi ay renk sabit kalıyor. Hasta nasıl ağız bakımı yaparsa yapsın, diş hekimi hangi marka peroksit kullanırsa kullansın sonuç genellikle budur.

Hipo kazası

Dental injektörler daima 2 ml dir. Eğer hipo injektörü 5 ml lik olursa elimize alır almaz bunun anestezi olmadığının kolayca farkına varırız.
İğne ucu olarak yine dental injektör iğnesi veya istediğiniz kalınlıkta iğne takabilirsiniz.
Ucunu da daima bükünüz. Ucu bükük bir iğneyi istesek bile saplayamayız veya derhal farkına varırız
Bu durumda meslek hayatınız boyunca hipo kazası yaşamayacaksınız. (Benim gibi)
hipo-injektor.jpgAnkete veya bilim çalışmasına konu seçmek
Anketler sosyal check-up yapar. Muhatabını yoklar, problar, fotoğrafını çeker, koklar, dokunur, ip uçları verir. Elde edilen sonuçların bilime katkısı olması beklenir. Ürettiği bilimi kullanarak bir sonra gelen bilim adamına meşale olmalıdır, yolu açmalıdır, sonra gelenin işin kolaylaştırmalıdır, aydınlatmalıdır, basamak olmalıdır, destek olmalıdır. Görünmeyeni göstermelidir. Görüneni veya Cevabı belli soruları sorarak anket yaparsanız bilim üretilemez, bilimde ileri gidilemez, bilimde gelişme sağlanamaz. Üzerinde 5 yıldan uzun bir süre kuron bulunan dişlerin apikal periodontit tedavilerinde kavite açma konusunda hekimin eğitim durumunun ve tecrübesinin planlamaya etkisinin değerlendirilmesi. Sol üst ikinci kesici dişlerin veya 2 kanallı sağ alt ikinci küçük azıların veya sol alt kaninlerin, semptomatik pulpitis prulentaların tedavisi sırasında interdental kavite açarken hekimin lastik örtü takma becerisinin ve hızının pulpit tedavisinin planlamasına etkisinin değerlendirilmesi

 

Merhem formunda ilaç karıştırmak

Bazen ağız içerisinde çalışırken acele olarak merhem formunda bir ilacı karıştırmak gerekebiliyor. Acele edip zaman ile yarıştığımız bir anda çekmeceyi açıp siman camı aramak veya ilaç karıştırma kağıdı arayıp bulmak bize zaman kaybettirebiliyor. İşte böyle durumlarda aynanın sırtını kullanabilirsiniz. Temiz bir pamuk veya peçete ile ayna sırtını silip siman camı gibi kullanabilir ilaç karıştırabilirsiniz. Zaman kazandırır.hipo-injektor.jpg