Diş Hekimleri için
Pratik bilgiler

Bunları bilmiyor muydunuz

Bunları bilmiyor muydunuz

Bu eserin tanıtım sayfası için tıklayınız


Ana sayfaBir sonraki baskıda yer alması planlanan konu başlıkları:


Her mobil dişe kuronlanmadan önce kanal tedavisi yapılmalıdır
Alveol kaybı Progresif seyreder. Her alveol kaybı vakasında yeteri kadar beklenirse, bir süre sonra retrograd pulpit oluşur. Eğer siz hazırlıksız yakalanıp kanal tedavisi yapmadan kuron yaptıysanız hem kuronu sökmek zorunda kalırsınız hem hastanın gözünde prestijiniz azalır.

Kablo içerden koparsa nasıl bulunur
Bir cihazın kablosu genellikle kıvrım yerinden kopar. İçerde meydana gelen kopuğu dışardan tespit etmek için röntgenini çekiniz. Şekilde kopuk bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Kablonun röntgenini çekmek   Kablonun röntgeni    


Sağıklı bireylerin arayüz fırçası ve kürdan kullanmasını doğru bulmuyorum.
Hastalarımıza diş ipi önermeyi anlamak mümkündür. Fakat arayüz fırçası ve kürdanın sürekli kullanmayı önermenin dişlerin aralanmasına ve papil ezilmesine sebep olacağı bellidir.
Resimde görüldüğü gibi en incesi 0.4 mm olan bir cisim iki dişin arasına yıllarca sokulursa orası muhtemelen açılacaktır. İnterdental kemik geri çekilecek, papil atrofiye olacaktır. Ki bunu klinikte görüyoruz.
Papil çekilip dişler aralandığı için ara yüz fırçası ve kürdan verilmiyor. Belkide ara yüz fırçası ve kürdan verildiği için dişler aralanıyor ve papil çekiliyor. Bunların kullanımının ortodontik tellerin arası ve köprülerin altının temizliği ile sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum.
  Ara yüz fırçası    
Ultrasonik titreşimler diş hekimliğinde nerelerde kullanılır
Bu tür titreşimler yoğunluğu birbirinden farklı olan tabakaları birbirinden kopartmak için kullanılır.
- Diş taşını dişten kopartmak için
- Böbrek taşını sıkıştığı ureterden kopartmak için,
- Pas-oksit tabakasını metalden kopartmak için ,
- Smir tabakasını kanal duvarından kopartmak,
- Simanı dişten/kurondan kopartmak için
kullanılır.
. Ultrasonik diş temizleyiciler bu sebeple implantı yerinden gevşetirler.
El aletlerinin ultrasonik temizliğini yapan su havuzu en verimli nasıl kullanılır
Ultrasonik temizleyicilerin etkinliği sıcaklık, süre, yüzey gerilim ve şiddet ile doğru orantılıdır.
- Ayarlanabiliyorsa cihazın şiddetini artırın,
- süresini uzatın,
- sıcak su kullanın
- Bulaşık deterjanı damlatın

Farklı metalden yapılmış kanal aletleri birbirine temas ederse korozyon olur mu?

Farklı iki metal birbirilerine temas ederlerse aralarında pil oluşur. Kimi kaynaklar buna galvanik akım adını veriyor. Kimi kaynaklar elektrokorozyon adını veriyor. . Altın bir yüzük ile platin yüzük veya gümüş yüzük aynı çekmecede birbirlerine temas ederek bir süre bırakılırsa hepsinin yüzeylerinde minicik çukurcuklar açıldığını, yüzeyin pürüzlendiğini görürsünüz. Olay şu şekilde gerçekleşir. . Metallerin elektronegatiflikleri bulunur, her metalin kendi elektrik yükü bulunur. Şu anda aklıma gelen gümüşün +222 mV olduğudur. Buna benzer olarak her metalin yükü farklıdır. Birbirlerine temas ettikleri zaman diferansiyel voltaj kadarı birbirlerine doğru akarak sıfırlanmaya çalışırlar. Bu elektron transferi yüzeydeki metal atomlarında kayıplara yol açar. Zaman içinde yüzeyde gözle görünen bozulmalar başlar. . Fakat birbirinin aynısı 2 metalde elektronegativite eş olduğu için diferansiyel voltaj (dV) sıfırdır ve akım akmaz. Yüzey koroze olmaz. Kanal aletelri aynı metalden yapıldıysa birbirlerine temaslşarında sorun olmaz. . Ayrıca eğer benim gibi kanal aletlerinidisinfektan solusyon içinde bekletiyorsanız farklı metaller bile olsa, temas etmelerinde sorun olmayyacaktır. Çünkü disinfektan su üzerinden devre tamamlanacak ve dV küçülecektir.


Hiç şikayeti olmayan bir dişin dentin dolgusundan sonra şikayetleri olmaya başladıysa
sebebinin şunlar olabildiğini görüyorum

1- Önce asit sonra pulpa koruması yapılmış ise

2- Pulpa ve canlı dentin kaide ile tam olarak örtülmemiş çıplak kalmışsa

3- böylece Canlı dokuya asit bond kompozit temas ediyorsa

4- Dolgu yüksek veya ara yüze taşkın ise

5- Airotorun suyu az, ışığın gücü yüksek ise

6- Ardışık olarak bir kaç defa veya uzun süre kullanıldıysa vitalometre pulpa hasarı yaratabiliyor . Antiseptik kullanılmasının olaya yakından ilişkisi bulunmayabilir. Hatta tahriş yaratıp şikayetleri artırabilir. Dolgu, kaide, bond markalarının bir önemi yok bence. Geçer diye bekleyip kendimizi kandırmamak, oyalanmamak, mesai ve güven kaybetmemek gerekir. Çünkü ağrı geçerse pulpa öldü anlamına gelebilir. Ölü pulpa uzun vadede mutsuzluk getirir. Böyle post-op ağrı başladıysa kolları sıvayıp kanal tedavisine girişmek uzun vade başarı için gereklidir.


Simantasyondan önce disinfektan sürelim mi?
Simantasyondan önce Aşırı tedbir ile olayı abartıp, canlı çıplak dentini disinfektan ile silmek pulpayı tahriş edip sessizce ölmesine sebep olabilir. Haftalar sonra apikalden apseleşmeye başlayabilir.


Hastaya kendi ağzındaki çalışmamız hakkında bilgi vermeli miyiz
Bu iş bebeğe mama vermek gibidir. Ağlamadan verilmez. Ağladıkça mutlaka verilmelidir. Susunca durulur. Devam edilmez. Susmadan kesilmez. Metilen mavisi hazırlamak
Çürük bulmak, kanal ağzı bulmak, dişte çatlak aramak, plak göstermek gibi sebeplerle metilen mavisi solüsyonu ağızda boya olarak kullanılmaktadır. Bu amaç ile akvaryum malzemesi satanlardan veya ilaç firmalarından %1 lik metilen mavisi satın alabiliriz. Daha sonra bunu arzu ettiğimiz kadar sulandırabiliriz. En az 10 katı sulandırmak uygun olur. Daha sonra pamuk ile dişe sürülür beklenir ve hasta ağzını yıkadınktan sonra dişin yüzeyi incelenir. Diş beyazlatma işlemi bence bir ölü doğumdur. İlk çıktığı günden beri herkes hiç bir işe yaramadığını biliyor ama kimse bunu dile getirmiyor. Ne doğru dürüst bir renk açılması oluyor ne de ertesi ay renk sabit kalıyor. Hasta nasıl ağız bakımı yaparsa yapsın, diş hekimi hangi marka peroksit kullanırsa kullansın sonuç genellikle budur.

Hipo kazası

Dental injektörler daima 2 ml dir. Eğer hipo injektörü 5 ml lik olursa elimize alır almaz bunun anestezi olmadığının kolayca farkına varırız.
İğne ucu olarak yine dental injektör iğnesi veya istediğiniz kalınlıkta iğne takabilirsiniz.
Ucunu da daima bükünüz. Ucu bükük bir iğneyi istesek bile saplayamayız veya derhal farkına varırız
Bu durumda meslek hayatınız boyunca hipo kazası yaşamayacaksınız. (Benim gibi)
hipo-injektor.jpg


Soğuk ağrısı: Pulpanın kan dolaşımı artarsa - Çıplak dentinde Korf lifleri uyarılırsa meydana gelir
Perküsyon ağrısı: Periodonsiyum su toplarsa (ödem olduğunda) meydana gelir 

Ankete veya bilim çalışmasına konu seçmek
Anketler sosyal check-up yapar. Muhatabını yoklar, problar, fotoğrafını çeker, koklar, dokunur, ip uçları verir. Elde edilen sonuçların bilime katkısı olması beklenir. Ürettiği bilimi kullanarak bir sonra gelen bilim adamına meşale olmalıdır, yolu açmalıdır, sonra gelenin işin kolaylaştırmalıdır, aydınlatmalıdır, basamak olmalıdır, destek olmalıdır. Görünmeyeni göstermelidir. Görüneni veya Cevabı belli soruları sorarak anket yaparsanız bilim üretilemez, bilimde ileri gidilemez, bilimde gelişme sağlanamaz. Üzerinde 5 yıldan uzun bir süre kuron bulunan dişlerin apikal periodontit tedavilerinde kavite açma konusunda hekimin eğitim durumunun ve tecrübesinin planlamaya etkisinin değerlendirilmesi. Sol üst ikinci kesici dişlerin veya 2 kanallı sağ alt ikinci küçük azıların veya sol alt kaninlerin, semptomatik pulpitis prulentaların tedavisi sırasında interdental kavite açarken hekimin lastik örtü takma becerisinin ve hızının pulpit tedavisinin planlamasına etkisinin değerlendirilmesi

 

Merhem formunda ilaç karıştırmak

Bazen ağız içerisinde çalışırken acele olarak merhem formunda bir ilacı karıştırmak gerekebiliyor. Acele edip zaman ile yarıştığımız bir anda çekmeceyi açıp siman camı aramak veya ilaç karıştırma kağıdı arayıp bulmak bize zaman kaybettirebiliyor. İşte böyle durumlarda aynanın sırtını kullanabilirsiniz. Temiz bir pamuk veya peçete ile ayna sırtını silip siman camı gibi kullanabilir ilaç karıştırabilirsiniz. Zaman kazandırır.


Prevalans - insidans ne demek
Aralarında epey fark bulunmasına rağmen biz bunları günlük konuşma dilimizde eş anlamlı gibi kullanabiliyoruz. Halbuki birisi oran diğeri sayı imiş
Prevalans= belirli bir zaman diliminde hastalıktan etkilenen bireylerin sağlam bireylere ORANI
İnsidans = belirli bir zaman diliminde hastalanan insan SAYISI
O halde n sayıda popülasyon için şöyle bir formül yazılabilir mi?

Kavite disinfeksiyonu
Kaviteye ne sürersek sürelim sıfır mikrop elde edemeyiz. Sıfır mikrop olsaydı bile dakikalar (veya saatler veya en geç gün) sonra, oradan uzaklaştırdığımızı zannettiğimiz mikroplar geri gelir. Bu, acemice bir stratejidir. Pembe rüyadır. temenniden ibaret bir senaryodur. Hiç kimsenin dişini, dolgusunun altını, kanalın duvarını onlarca sene steril tutamayız. Hayaldir. Mikrobiyoloji eğitimimden önce ben de sizin gibiydim. Mikroplar giderse infeksiyon gider zannederdim. Asla geri gelmeyecekler zannederdim.

Endodontide ve diş tedavisinde doğru strateji şu olmalıdır: ekolojiyi düzeltip mikropların bulunduğu ama çoğalmadığı, infeksiyona sebep olmadığı, hastalık yaratmadığı, sayıların artmadığı çeşitliliğinin kısıtlı kaldığı ortamı hazırlamaktır.

Bu sebeple Lastik örtüsüz tedavi yapılırsa sterilite bozulur diye yazıldığını okuduğumda, veya kanalın içine chx veya alkol sürüldüğünü okuduğumda, bakterilerin bizlere gülümsediğini görür gibi oluyorum. Bakterileri çok iyi anlıyorum. Ama kanala veya kaviteye chx sürülmesini anlamıyorum.


İmplant varken çene kırığı daha kolay olabilir.

Bir tahta parçasına kalın bir çivi çakılda ve tahta parçasını kırmaya zorlayacak şekilde nüksek. Kırık hattı çivinin üzerinden geçer.
Pencere camına bir minik delik açsak sonra cama çekiçle vursak kırık hattı deliğin üzerinden geçer. Bu örnekleri artırabiliriz.
Özellikle mandibula için geçerli bir model olarak, Kemik içerisine implant koyma sırasında delinerek uzaklaştırılan kemik hacmi sebebi ile rijidite bozulacak İmplant kemik sınırında belirgin bir mekanik zayıflık ortaya çıkacaktır.
Elastik modülleri birbirinden farklı olan 2 malzeme (kemik ve metal) cisim birleşim hattından kolayca kırılacaktır. Çünkü gerilme ve büzülmeye karşı dirençleri (elastik modülleri) farklıdır.
(Benzer problem kolondan karot örneği aldıktan sonra betonda ortaya çıkan deliğin orjinalinden daha sert bir çimento ile doldurulması ile de ortaya çıkabilir.)
Kemiğe gelen kuvvet, periimplant dokuda metale tutunmuş olan bir kaç yüz veya bir kaç bin lenfositin veya osteositin mekanik direncini muhtemelen çok kolayca aşacaktır.
Selüler seviyede osteointegrasyon gerçekleşmiş olsa bile kırılma kuvvetlerine ihmal edilebilecek kadar zayıf bir karşı koyma yaratabilir.
İmplant endikasyonu koyarken (özellikle mandibular) kemikte kırılgan bir yapı oluşacağı ihtimalini göz önüne almakta fayda olabilir.


Aspiratör çekmez olduğunda
veya kreşuarın (veya lavabonun) pis su gideri tıkandığında veya daraldığında kreşuara tuzruhu döker 5-10 dk beklerim. Sonra çaydanlık dolusu kaynar su döküp beklerim. Sonra kreşuarın suyunu 5-10 dk açık bekletirim. Tıkanıklık açılır. Bu işlemin su sistemine zarar vermediğini deneyimliyorum.Pirsink
Güney Amerika medeniyetlerinde kadınların evlenmek istediklerinde erkeklerin dikkatini çekmek için buna benzer takılar ile süslendikleri tarihi yazıtlarda rastlanmıştır. Arap yarımadasındaki kadınlar ayaklarını yere vurarak erkeklerin dikkatini çekiyorlarmış. uzak doğuda ise renkli dişlerden bahsedilmektedir. Bunların günümüzde uzantısı olarak, özellikle kadınların dudak burun kaş göbek kulak kıkırdağı veya buna benzer vücut bölgelerine metal halkalar (pirsink) takması sosyolojik bir olgudur. Bu takıların aşağıdaki mahzurları olabilir:
1- Mikrop yuvası olur. Temizliği imkansızdır.
2- İmmün sistem üzerine kronik mikrotravma şeklinde uyarı gönderir.
3- Akupunktur noktalarını kontrolsuz biçimde uyardığı için önceden kestirilemeyen yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu istenmeyen etkiler subklinik seyrediyor olabilir.
4- Zayıf travmalarda bile organ veya dokuların yırtılmasına sebep olur

5- Takıldığı organ veya dokunun fonksiyonlarını bozar (dilde konuşmayı, burunda rinonasal sekresyonu bozdması gibi)


Ünitin yerleştirilmesi
Koltukta oturan Hastanın yüzü pencereye yani odanın en aydınlık cephesine dönük olmalidir . Tavan aydınlatması veya reflektör aydınlatmasından bağımsız olarak gün ışığı destekleyici bir aydınlanma olarak kullanılmalıdır. Koltukta oturan hastayı muayene ederken, pencereden gelen ışık hekimin sağ omuzu üstünden hastanın yüzüne gelmelidir


Anesteziden sonra göz kapağı uyuşması
Öyle zannediyorum ki: Pistona hızlı basınca bu oluyor Başıma geldikçe bir kaç hastayı dikkatlice muayene edince gördüm ki, uyuşan ve tutuan yerleri alt alta koyuunca görünen köye kılavuzsuz varılıyor Tutulan sadece maksiller sinir olsaydı sadece sensetifler kaybolacaktı. Fakat bu olaylarda sizin tarif ettiğiniz gibi motor da kayboluyor. Demekki N. maksilleristen fazlası dtutuluyor. Bence: Basınçla verilen solüsyon kasların arasından fossa pterigopalatina'ya giriyor. Maksiller sinirin uç dalı infraorbital bölge uyuştuğuna göre bunu anlıyorum. Hastanın şakaklarındaki saçları çekiştirince uyuştuğunu söylüyor. Burdan anlıyorum ki auriculotemporal sinir de tutuluyor. veya maksiller sinirin zigomatik dalı tutuluyor. Göz kapaklarının sadece motoru kaybolmuyor. Dikkat ederseniz sensetifleri de gidiyor. Yani N. frontalis de nakavt oluyor. Bu solüsyonun fossa petrigopalatina'ya girdiğini doğruluyor. Solüsyon N. facialis'i nerede yakalıyor bilmiyorum. Ama bir şekilde yakalıyor. N. facialis'in motor iplikleri tutulduğu için etkilenen tarafta mimik kaslar duruyor. Göz kapağı kapanmıyor. Parasempatik iplikler de tutulduğu için etkilenen tarafta submanibular ve sublingual ve lakrimal salgılar da durur. Solüsyon, Fissura petrotimpanica'da siniri yakalıyor diyesim var ama abartmış olurum. Solüsyon o kadar uzağa gidiyor olamaz. Ben bu duruma giren hastayı inceleyerek senaryo hakkında tahminde bulundum. İlaveler yapılabilir. İnjeksiyonu yavaş yaparsanız bu olumsuz olayı yaşamazsınız. Eğer bir gün yaşarsanız hiç 1 şey yapmayın bekleyin. Mutlaka kendiliğinden ve sekel bırakmadan geçer. Solüsyonun uyuşukluk etkisinin hızlı geçmesini istiyorsanız sıcak suya batırılmış havlu uygulanabilir, bölge kasları spor yapma zorlanabilir vesaire.. Ağızda gaz molekülleri sayısı
P x V = n x R x T
P, basınç (N/m2); V, hacim (m3); n, mol sayısı (6.02x10^23); R, universal gas sabiti (8.31 J/K); T, sıcaklık (K); ağız boşluğu is 27 ±3cm3 (Furne J, 2002)
1.01 x 10^5 x 27 x 10-6 = n x 8.31 x 309
2.72 = n x 2567.8
n = 1.05 x 10^-3 x 6.02 x 10^23
n = 6.32.10^20 tane gaz molekülü

1 atmosfer basınçta 36 derece sıcaklıkta ağızda 6.32x10^20 tane gaz molekülü vardır.
Her ppb gaz 6.32 x 10^11 tane ömoleküle karşılık gelirKanal ağzını bulmak için:
- Kavite tabanını Metilen mavisiyle boyuyorum böylece kanal ağzını görmeye başlayabiliyorum
- Kavite tabanına asit koymak gerekir diyorlar. Eskiden sitrik asit asetik asit sülfürik asit kullanılırmış. Şimdilerde çoğu kaynakta edta koyulur diyor ama ben bu güne kadar edta'nın kanal açtığına tanık olmadım. Onun yerine fosforik asit (kompozit asiti) kullanıyorum. Hızlı, kuvvetli, sonuca götüren ve bol bulunan bir maddedir.

- Esas olan ısrar etmektir ve görerek çalışmaktır. Gerisi olmasa da olan yardımcı olan küçük detaylardır


Demir3+ içeren şurupları temiz dişte leke yapmaz. . Ağız temiz tutulursa hiçbir demir içeren şurup dişler üzerinde leke oluşmasına sebep olmayacaktır. Ağız kirli bırakılırsa şuruptaki demir(III), ortamdan oksijen çeker. Bu bir redoks reaksiyonudur. Ortamdaki oksijen azalınca OH- fazlası belirir. Redüksiyon potansiyeli düşer. pH yükselir. Alkali ortam oluşur. Demir oksit tuzları bakteri plaklarının üzerine çökmeye başlar. Dışardan bakanlar, şurubun dişi boyadığını zannedebilir. Dişte bakteri Plağı yoksa demir oksit dişe tutunamaz, dişi boyayamaz. . Dişlerini temizlemesini tembih ederek istediğiniz her(hangi) demir surubunu hastalarınıza yazabilirsiniz. . Hasta diş temizlemiyorsa hepsi boyar; temizliyorsa hiçbiri boyamaz.


Gebelik diş çürütmez. Gebelik diş çürütür diye yanlış bir inanış vardır. Gebelik diş çürütmez. Gebelik diş eti infeksiyonuna eğilim yapar. Eğer ağızda plak yoksa eğilim bile yapmaz. Yani ağzı temiz olan gebelerde diş eti infeksiyonu bile görülmez.


Her hastadan xr çekilmemelidir Diş tedavisine gelen hastalardan panoramik veya diğer röntgenler mutlaka çekilmek zorunda değildir. Her hastadan muayene öncesi röntgen çekmek uzun vadeli genetik hastalıklara meydan okumaktır. Değişik ülkelerde, değişik şehirlerde ve değişik kliniklerde diş hekimlerinin muhtelif uygulamaları vardır. Kimisi muayene bile etmeden hastaya selam bile vermeden röntgenini çeker. Kimisi ihtiyaç duyduğunda çeker. Ne kadar masum bir şikayet olursa olsun, herhangi bir diş hastasının çene kemiğinin derinliklerinde veya ağzının uzak kesimlerinde görülmeye değer, bilinmeyi hak eden, tanı konulmayı bekleyen, belkide acil müdahale edilmesinde fayda olan herhangi asemptomatik bir patoloji bulunuyor olabilir. Öte yandan röntgen çekmek, az veya fazla dozda radyoaktif ışınların vücuda girmesi anlamına gelir. İster RVG adı verilen radyoskop, ister periapikal veya ister panoramik olsun hepsinin mutlaka ve kesinlikle radyasyon verdiği kesindir. Radyasyon DNA zincirini kırar ve DNA molekülünün sakatlanmasına sebep olur. Kısırlık yapabilir, kanser yapabilir, genetiğimizi bozabilir, veya hiç bir şey yapmaya dozu yetersiz kalabilir. Ancak dozu yeteri kadar biriktiğinde bunları yapacağı kesindir. Hatta hiçbir şey yapmadı zannedilse bile, radyasyonu aldıktan sonra gelecekte dölleyeceğimiz bebeğin genetiğini de etkileyebilir. Radyasyon birikicidir. Yani bu sene aldığımız minicik bir radyasyon, 35 sene sonra alacağımız radyasyonun üstüne eklenir. Vücuda alınan radyasyon asla unutulmaz, hiç eskimez, eksilmez, kaybolmaz, mutlaka hesabımıza alacak yazılır. Her radyasyon "nasıl olsa düşük dozdur" denilerek alınır. Veya kurşun önlüğün engellemediği kadarı vücudumuza girer ve bunun faturası belkide >50 yaşında ödenir. Yaşamınızın önceki yıllarında vücutta biriken radyasyon kadar ceza kesilir. Her hastaya rutin röntgen çekiyorsak 50 yıl sonrasının toplumuna kanser, sakatlık ve genetik deformasyon tohumları serpiştiriyoruz demektir. Emin olun bu tohumların bazıları yeşerecektir. Ama biz görmeyeceğiz ve gelecek nesillerde bizim yüzümüzden zarar gören bireyleri hiç bilemeyeceğiz. O halde, biz hekimlere bir görev düşüyor: Çok lazım olmadıkça hiç bir hastadan röntgen istememek gerekir. Hele ki kurşun önlük ile korunsa bile gebelerden röntgen çekmek daha büyük tehdittir. Klinik muayene ile tanı konulabilecek hastalıklar için tedbir olsun diyerek, veya merak gidermek amacı ile veya alışılmış olduğu sebebi ile, veya hastayı memnun etmek veya hastaya sükse yapmak, hastanın gözünde ilgili hekim imajı çizmek amacı ile veya yasalar, kurumlar istedi diye röntgen çekmemek gerekir.


Tükrük taşı muayenesi Salya pH derecesi bazikleştiğinde bez parankimine kalsiyum tuzları çökmeye başlar. Veya kanal lümeni hasar gördüğünde salya bezi kanalına kalsiyum tuzları çökmeye başlar. . Tükrük pasajı daralmış olur. Buna bağlı olarak tragus önünden mandibula angulusuna kadar olan derin dokularda atipik ağrılar meydana gelir. Bruksistlerdeki maseter ağrısı, stylohyoid spina kireçlenmesi, bölgedeki kaslardan birinin kireçlenmesi, travma, pterygoid kas spazmına bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar ile karışır. . Tükrük taşı ve tükrük kanalı taşlarını teşhis etmenin en güzel yolu salya debisini limon ile artırmaktır. (meydan okuma testi.) Hastanın ağzına limon damlatınca parasempatikler aktive olur ve salya volümü artar. Eğer salya kanalında bir darlık varsa tıkanıklığın öncesinde sıkışan salya ağrının artmasına ve bezde şişmeye sebep olur. Böylece tükrük bezi/kanalı taşı tanısı lehine düşünürüz. Hastanın ağzına limon damlatılır 1-2 dakika içinde parots, sub anguler ve sublingual bezde şişme ve ağrı oluşması yoklanır. Eğer böyle bir ağrı oluşursa ilgili bezde veya kanalında taş bulunduğu düşünülür. Kesin teşhis boyalı radyografi (sialografi) veya MR ile konulabilir.

 

 

Porselenin kalınlığını ölçmek

Diş kaplaması metal ve porselen tabakalarından oluşur. Biz diş hekimleri porselen kaplamaların metal tabakasını yapım aşamasında kumpas ile ölçebiliyoruz fakat bitimden sonra porselen tabakasının kalınlığını bilemiyoruz.
Bu yazıda bitmiş bir porselen kaplamanın yüzeyinde bulunan porselen tabakasının kalınlığını nasıl ölçebileceğimizi anlatacağım.
Aliekspres sitesinde bulduğum bu cihaz 5 Mhz frekansında ultra sonik dalgalar yolluyor ve metalin yüzeyine çarparak geri dönen dalgaları yakalıyor. Reflektif sinyalin dönüş gecikmesinde ortaya çıkan zaman farkına bakarak metale olan uzaklığı hesaplıyor ve ekrana veriyor.
Aynen kadın doğum doktorlarının fetusun boyunu ölçtükleri sistem kullanılıyor. Kadın doğum doktoru ultrason ile bebeğin boyunu ölçtüğü yöntem ile biz porselen tabakasının kalınlığını ölçüyoruz.
Bir porselen kaplamayı elinize almanıza da gerek yoktur. Ağızın içinde duran kaplamanın porselen kalınlığını da ölçebiliriz. Ağıza yaklaştırılır. Porselen kaplamaya temas ettirilir. Ekranda sayı belirir ve dıt sesi duyulur. Görünen sayı mikrometre cinsinden porselen tabakasının kalınlığıdır.
Plastik malzemelerin kalınlığını ölçemez fakat metal yüzeyine uygulanmış her türlü kaplanın kalınlığını ölçebiliyor. Yeter ki kalınlığını ölçmek istediğiniz tabaka bir metalin yüzeyinde bulunsun.
İmplantın titanyum metali hidroksil apatit kaplıdır. Bu cihaz ile implantların yüzeyindeki hidroksil apatit kalınlığını da ölçebiliriz.
Kullanım alanı hayal gücünüz ile sınırlıdır.
Diş hekimliğinde biyofizik dersleri boş geçtiği için biz diş hekimleri bu ve buna benzer cihazların diş hekimliği alanında kullanılabileceğini akıl edemeyebiliyoruz.