DİŞ HEKİMİ NASIL YAZILIR?

Bizden başka kendi ünvanını ısrarla ve bilerek yanlış yazan bir başka meslek grubu yoktur.

DİŞ HEKİMİ AYRI YAZILMALIDIR

Fakat diplomalarımızda, tabelalarımızda, reçete ve daha aklınıza gelen her yerde hatalı olarak bitişik yazılabilmektedir.

Türk dil kurallarını bilerek veya bilmeyerek ihlal etmek doğru değildir.
Diş hekimi teriminin doğru yazılması için hepimiz gayret gösterelim, titiz olalım, Türkçemizi koruyalım.
Diş hekimi terimini ayrı yazalım.Türk Dil Kurumu'na diş hekimi nasıl yazılır diye sorulduğunda şöyle yanıtladır:


Türk Dil Kurumu belgesi
Belgenin orjinali için tıklayınız


Türk Dil Kurumunun diş hekiminin nasıl yazılacağını anlatan yukarıdaki belgesini iliştirerek fakülte ve kurumlara gönderdiğim Ekim-2010 mektubum şu şekildedir:

Konu: "Diş hekimi" kelimesinin yazılışının düzeltilmesi hk.
Türk dil kurallarına göre diş hekimi kelimesi ayrı yazılır. Diş hekimliği fakültelerinin yazışma ve belgelerinde diş hekimi ifadesi bitişik yazılmaktadır. Bir unvanın doğru yazılması mesleğe önem verdiğimizi gösterir.
Fakülte içi ve dışında bütün yazışmalarda, tabela, afiş, duyuru, pano, bildiri, reçete, fatura, makbuz, kartvizit, istem kağıdı, konsültasyon kağıdı, röntgen ve diğer laboratuar raporları, kitap, dergi, makale ve posterlerde, üniversiteler arası seçme sınavı kılavuz ve belgelerinde ve çok daha önemlisi hatta en önemlisi diplomalardaki diş hekimi kelimesinin bundan sonra doğru yazılmasının önemine dikkatinizi çekmek için bir mektup yazmak istedim. Selam Saygı ve sevgilerimle. 13.10.2010
Dr. Diş hekimi Murat Aydın
Dağıtım:
- Ankara, - Atatürk, - Başkent, -Cumhuriyet, -Çukurova, -Dicle, -Ege, -Erciyes, -Gazi, -Gazi antep, -Hacettepe, -İnönü, -İstanbul, -Karadeniz, -Kırıkkale, -Kocaeli, -Marmara, -On dokuz mayıs, -Selçuk, -Süleyman Demirel, -Yedi tepe, -Yüzüncü Yıl, -Zonguldak Kara Elmas üniversiteleri diş hekimliği fakülteleri dekanlıklarına,
- Hukuk müşavirliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent Ankara, Türk Diş Hekimleri Birliği Ankara.
(Bu mektup 25 kopya olarak yukarıdaki kurumlara gönderilmiştir )Türkçe gezegenimizin her yerinde Türk dil kurumunun belirlediği kurallarla kullanılmalıdır. Bu kurallar kanunlardan öncelikli olmalıdır. Veya Osmanlı kadar eskimiş kanunlarda yer alan veya önceden verilmiş diplomalarda yer alan veya 110 sene önce hazırlanmış tabela veya antetli kağıtlarda yer alan bitişik yazılmış diş ve hekimliği kelimeleri refarans olmamalıdır , bağlayıcı hiç olmamalıdır. Bunlar yanlış yazılmış belgelerdir. Bu yanlışı devam ettirmek yanlıştır. İki kelimeden oluşan bitki, hayvan, hastalık isimleri bitişik yazılır. Fakat diş hekimi ayrı yazılır. Bütün gayretlere rağmen Osmanlı döneminden kalma bir kanun maddesinde diş hekimi kelimesi bitişik yazıldığı sebebi ile hatalı yazmaya ısrar etmemek gerekir.


Bu gün yukarda adı geçen kurumlardan bazıları bilerek ve isteyerek ve bazıları da konunun önemini içselleştirmediği için diş hekimi kelimesini yanlış yazmaya devam etmektedirler. Yukardaki kurumlardan diğer bir kısmı ise düzeltme yapıldığını ve yazışmalarda diş hekimi kelimesini ayrı yazmaya önem verildiğini ve verilmeye devam edildiğini ifade eden nazik bir mektup yazmışlardır.

"Türkçe giderse Türkiye gider" diyen Oktay Sinanoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyorum.
Murat Aydın Diyor ki

eposta gönder

Ana sayfa