KaynaklarBaşa dön               Önceki Bölüm           

1. Albayrak Sadık. Son Devir Osmanlı Uleması. Cilt-4, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür işleri Daire Başkanlığı Yayınları No:40, 1996.
2. Ethem Aydın. Günlük defteri-1. 1980.
3. Ethem Aydın. Günlük defteri-2. 1980.
4. Ethem Aydın. Günlük defteri. 199?.
5. Ethem Aydın. Günlük defteri. 199?.
6. Ethem Aydın. Bilgisayar kayıtları. 1999-2002
7. Ethem Aydın. Nüfus kayıt örneği. Adana-Seyhan Nüfus Müdürlüğü 17-12-2002.
8. Ethem Aydın. Yazışma dosyaları, klasör-1, 2,3 ve 4. (1947-2002)
9. Evrensel Sıdıka. Ethem Aydın ile sohbet yaptığı ses kaseti. 199?.
10. Hatice Aydın. Ethem Aydın'a mektup. 12.4.1949, Mut.
11. Köprülü Naci- Murat Aydın. Bireysel sohbet. 11.Ocak.2003
12. Müderrisoğlu Kemal. Ethem Aydın ile sohbet yaptığı ses kaseti. 199?.
13. Mustafa Aydın. Vasiyetname mektubu. 28.Ocak.1947, Mut.Başa dön        Önceki Bölüm