HANGİ OTOKLAVI ALAYIM ?

OTOKLAV SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR

Özet:
Piyasamızda kötü otoklav yoktur her hangi birisini alabilirsiniz.
Türk malı olması bir avantaj sağlarN, B, S sınıfı otoklav ne demektir?

     -  Sterilizasyon öncesinde negatif hava hareketi varsa B sınıfı, (en girgin sterilizasyon)
     -  Pozitif hareket varsa S sınıfı, (az girgin sterilizasyon)
     -  Hiç hareket yoksa otoklav N sınıfıdır. (daha az girgin sterilizasyon)
otoklav sınıflandırma B, N, S
Bunun dışında yapılan fevkalade karmaşık, yükün geometrisini esas alan, gereksiz, ve hatta sakıncalı tanımları kullanmamak gerekir.

B SINIFI OTOKLAV DAHA MI İYİDİR ?

          B sınıfı otoklav, daha geniş spektrumlu değildir, daha kuvvetli değildir. B sınıfı otoklav daha hızlıdır ve girgindir. N veya S sınıfı otoklavlar da yeteri kadar uzun beklerse B sınıfı kadar girgin sterilizasyon yapar.
          Diş hekimliğinde B sınıfı otoklav zorunluluğu varmış gibi zannedilmektedir. Sanki B sınıfı otoklav neredeyse kural haline getiriliş gibidir. Halbuki N veya S sınıfı otoklav cihazında sterilizasyon süresi yeterince uzun ayarlanırsa meydan okuma (spiral) testleri  ince kanalcıklı borulara buharın başarı ile girebildiğini sterilizasyonun tamamlandığını gösterecektir.
          Beyin, göz, kalp ameliyatlarında bile N sınıfı otoklav ile sterilizae edilmiş kanalcıklı, bol girinti çıkıntılı aletler kullanılır. Dünya üzerinde büyük tıp merkezlerinde N sınıfı otoklavlar kullanılmakta iken, sonda, tur, spiral, vida, göz ve kemik implantları, beyin ve kalbe takılan stent ve intravasküler cihazlar N sınıfı otoklav ile sterilize ediliyorken, diş hekimliğinde B sınıfı otoklav kullanmak gerekir/şarttır demek pek tutarlı olmayabilir. N sınıfı otoklavlar ile sterilizasyon tam olmaz diye ısrar etmek dünya üzerinde her gün yapılan beyin ameliyatlarının steril ortamda gerçekleşmediğini düşündürtür, ki bu doğru olamaz. B sınıfı otoklavın tabulaştırılması, neredeyse kural haline getirilmiş olması, diş hekimlerinin satıcıların yönlendirmesine maruz kalmaları sebebi ile olabilir.OTOKLAV 13060 ŞARTNAMESİNE UYGUN OLMALI MIDIR?

Çok önemli değildir. Bir otoklav bu şartnameye uygun olmasa da satın alınabilir. Zaten Avrupa'lı üreticiler bile bu belgeyi ihlal etmektedir. Avrupa Birliğinin ülkelerinin hazırladığı Avrupa birliği sterilizasyon komitesince düzenlenen otoklav standardı belgesine EN13060 şartnamesi adı verilir.
En 13060 şartnamesi:
     -  yasal olarak uyulması zorunlu değildir gönüllülük esastır
     -  emniyetli bir otoklavın nasıl imal edileceğini anlatır
     -  hekime hitap etmez, hekimi ilgilendirmez, üretici fabrikanın mühendisine hitaben yazılmıştır
     -  sterilizasyonun birincil güvencesi değildir, cihazın güvencesidir.
     -  yegane standart değildir, başkaları da vardır.
     -  buna standart belirleyen belge değil "şartname" ismi verilmelidir
     -  belge içinde sayısız terim ve tanımların içi doldurulamamış, sınırları çizilememiştir, hatalar belirsizlikler tekrarlanarak adeta normalleştirilmiştir.
     -  hekim, sterilizasyon yapmadığı halde yaptım diyebilecek potansiyel bir suçlu olarak görülür
     -  satıcıların bu belgeyi öne çıkarmalarını ticari pirim talebi olarak görüp şartnameyi göz ardı etmek gerekir.
     -  Avrupalı üreticilerin bile %100 uygulamadığı En13060 şartnamesine ülkemizde duyulan hayranlık ve sadakati anlamak zordur. Avrupa Birliğine girmeden Gümrük birliği anlaşmasını imzalayan tek ülke Türkiye'dir. Kendilerinin bile uymadığı, uygulamadığı, dikkate almadığı fabrika talimatı gibi olan bir üretici belgesini sterilizasyonun yol haritası gibi göstermekten kaçınmak gerekir.

SU DİSTİLE CİHAZI SATIN ALINMALI MIDIR?

Hayır. Su distile cihazı satın alınması gerekli değildir.
Otoklavda akü suyu kullanılmalıdır. Akü suyu bazı su distile cihazlarından elde edilen sudan daha kalitelidir. (Kaynağa bakınız.)
        - Akü suyu kullanmak cihazın ömrünü uzatır, zahmetsizdir, bol ve ucuzdur.
        - Su distile cihazı kullanılmazsa otoklavın bozulacağı doğru değildir.
        - Şunu hep hatırlamak gerekir: Hiç bir su distile cihazı suyu yeterince saflaştırmaz. Otoklav kireçlenmekten korunsun diye değil, kireçlenme geciksin diye saf su kullanılır. Yeteri kadar kullanılan her otoklavın zaman içerisinde kireçleneceği muhakkaktır.
        - Su distile cihazı satışlarını artırabilmek için akü suyunda asit olduğu dedikodusu üretilmiştir. . Akü suyunda sülfürik asit bulunduğu doğru değildir.HANGİ BÜYÜKLÜKTE OTOKLAV SATIN ALINMALIDIR?

Klinikteki hasta trafiğine bağlı olarak 12-24 litre arasında otoklav diş klinikleri için kullanılabilir.
     -  Üretici (satıcı değil) tarafından bildirilen kabin hacmi ölçüldüğünde, genellikle cihazın gerçek kabin hacmi ile uyuşmadığı görülür. Piyasamızda satılan ve 20 litre olduğu yazan bir otoklav aslında 14.74 litredir. 24 litre olduğu yazan bir otoklavın aslında 11 litredir.
     -  Otoklavda ideal kabin geometrisi "küre"dir fakat uygulanamadığı için silindir kabinler kullanılmaktadır.
     -  Yatay boyutu birbirinden farklı olan tepsiler daha geniş kullanım alanı yaratır.

OTOKLAVDA PRİON PROGRAMI BULUNMALI MIDIR?

Hayır bulunmasın.
     -  Otoklav prion öldürmez.
     -  Çünkü prion bir moleküldir ve otoklav molekül sterilize etmez
     -  Piyasadaki otoklavların üzerindeki prion programı yazısı göz yumulan ticari cazibe gayretleridir.
     -  prionlar otoklavlandığı zaman daha fazla hastalık yapan rijit moleküllere dönüşür
     -  otoklavın prionları tamamen ortadan kaldırmayıp infeksiyon riskini azaltacağını CDC (Centers for Disease Control) açıkca söylemektedir. Sosyoekonomisi düşük ülkelerde son çare olarak şüpheli malzemenin otoklavlanabileceğini, Amerika içerisinde prion programının yasak olduğunu söylemektedir. Bizim piyasamızdaki otoklavlarda prion programı üstünlük ve ticari cazibe olarak tanıtılmaktadır.

KULLANICI EL KİTABI LAZIM MI?

Çok gereklidir. Fakat maalesef piyasamızdaki 27 tane otoklav kullanıcı el kitabı incelenmiş hiç birisinin belirtmesi gerekenleri tam olarak belirtmediği tespit edilmiştir.

OTOKLAVDA HANGİ TESTLER YAPILMALIDIR ?

     -  Biyolojik test (spor testi) yeterlidir. Çünkü:
     -  Yapılabilecek diğer bütün testlerden başarılı olamayan bir otoklav biyolojik testte başarılı olamaz. Biyolojik testten sınıf geçiyorsa, başarılı oluyorsa, sporları öldürebiliyorsa, hava sızıntı testinden, penetrasyon testinden, mekanik testten ve diğer bütün testlerden başarılı olduğu anlamına gelir. Eğer diğer testlerden başarısız olsaydı zaten biyolojik testi başaramazdı.
     -  Bu sebeple spor testi diğer bütün testlerin kefilidir
     -  Biyolojik testte başarılı olan bir otoklavın diğer testlere ihtiyacı yoktur.
     -  Spor testini kendiniz yapabilirsiniz. (Kaynağa bakınız)
     -  Kimyasal indikatörler cihazın başarısını gösterir, Biyolojik indikatörler sterilizasyonun başarısını gösterir.
     -  Kimyasal indikatörler sterilizasyonu izler. Biyolojik indikatörler sterilizasyonu ispat eder.
     - Biyolojik testin dışındaki testler, biyolojik test olumsuz sonuç verdiğinde (verirse) problemin nerede olduğunu anlamak içindir.

SPOR ÖLDÜRMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

       - Otoklavın hedefi spor öldürmek değildir, sproları bile öldürmektir.
       - Yani spor öldürmek otoklav sterilizasyonunun hedefi değildir. Referansıdır
       - Ağızın içinde spor bulunmaz !

PİYASAMIZDAKİ OTOKLAVLARI NASIL KARŞILAŞTIRMALI ?

2006 yılında piyasamızda bulunan 50 civarında otoklavın teknik karşılaştırması, fiyat karşılaştırması, satıcı listesi ve irtibat bilgileri listesi sayfanın altında rapor şeklinde sunulmuştur. Kısaca söylemek gerekirse Tek-bal, Nüve, Elektromag ülkemizde üretilen güzel cihazlardır.


OTOKLAVLARIN BASINÇ ZAMAN GRAFİĞİ NASIL YORUMLANIR

       -  Sarı taranmış alan ne kadar geniş ise otoklav o kadar fazla kabarcık giderir.
       -  Kırmızı taranmış alan ne kadar geniş ise o kadar kuvvetli sterilizasyon yapar.
       -  Yeşil taranmış alan ne kadar geniş ise o kadar kuvvetli kurutma yapar.
otoklav-sterilizasyon eğrisi

OTOKLAV SATIN ALIRKEN

Türk malı olanlar hepsinden çok daha fazla avantaj sağlar. Ucuz, kaliteli, bol yedek parçalıdır. Diğer cihazlardan daha fazla üstünlüklerini karşılaştırmak için otoklav raporu incelenmelidir
       - Uzak Doğu ürünleri kötü değildir. Satıcılar uzak doğu ürünlerini kendi ürünlerini satmak için kötülüyor olabilirler. UzakDoğu ürünleri söylenenlerden daha iyidir. Hatta Avrupa kökenli otoklavlardan bir kaç defa daha iyi olan Çin malı otoklavlar piyasamızda mevcuttur.
       -  Diş kliniklerinde ve diğer kliniklerde N ve S tipi otoklavları başarıyla kullanılabilir. Hiç bir mahzuru yoktur. B tipi otoklava mahkum olmamak gerekir.
       -  Gereğinden büyük hacimde otoklav seçilmemelidir.
       -  Şahsıma verilen izin ile prEN13060 belgesini eğitsel amaçlarla Türkçeye çevirdim. Neden bize hitap etmediğini görmek isterseniz  göz atınız
       -  Basınç zaman grafiğini görmeden otoklav satın almayınız.  Çok meşhur  ve pahalı otoklavların nasıl zayıf cihazlar olduklarını, değersiz görünen başka bazı otoklavların nasıl üstün olduklarını hayretle göreceksiniz. İşte bazı otoklav marka ve linkleri:

- Tek-Bal otoklav
- Nüve otoklav
- Sümeras otoklav
- Trans otoklav

Kaynak: Aydın M. Otoklav fiziği ve standartları. Antalya Diş hekimleri odası, Azim Matbaası, Antalya, 2009.


Otoklav kitabı, raporu, EN 13060    - Türkçe prEN13060 şartnamesi   
    - Otoklav inceleme ve karşılaştırma raporu
    - Otoklav fiziği ve standartları kitabı  Otoklav testleri
    - Ağız mikrobiyolojisi kitabı   
    - Otoklav kitabı
    Ana sayfa       Marifetlerim      eposta gönder
Bu sitedeki ve sitenin alt sayfalarındaki her hangi bir bilgiden izinsiz (ç)alıntı yapanlar hakkında yasal haklarım saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 36 ve 37. maddesine aykırı alıntı yapmak suç teşkil etmektedir. Ayrıca internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ile ilgili olarak 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı internet yasasına göre de bu durum cezai işlem gerektirmektedir. Buradaki bilgiler kullanıcıya fikir vermek  ve destek sağlamak içindir. Muayene, tanı, tıbbi tavsiye, konsültasyon ve teşhis yerine geçmez.Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999

Ana sayfa